Stichting Jeugd en Jongerenwerk Opmeer
De Weijver 8c
1718 MS Hoogwoud
Tel: 0226 355095
E: vergadelaar@sjjo.nl
Wie zijn wij

Stichting Jeugd en Jongeren Opmeer

Het bestuur van het SJJO presenteert zich als overkoepelende stichting , die nieuwe initiatieven ontwikkelt en zorg draagt voor het nieuwe vrijwilligerswerk.

Het SJJO richt haar pijlen op bestaande en nieuwe projecten die gericht zijn op een brede groep van de samenleving.

Met name de doelgroepen die zich nog niet sterk hebben aangesloten bij de bestaande projecten, zullen in de toekomst hun kans krijgen zich als deelnemers of vrijwilliger aan te sluiten.

Het SJJO wordt zichtbaar voor de buitenwereld middels de 5 mei viering en haar vrijmarkt.

Tevens worden op diverse plekken in de gemeente Opmeer de burendag viering gehouden.

Voor vrijwilligers worden er op maat trainingen aangeboden voor de vrijwilligers in de gemeente Opmeer.

Daarbij zal er in 2016 een start gemaakt worden met het opzetten van een data/kennis bank van volwassenen,jongeren en senioren om de toekomst van het vrijwilligerswerk te waarborgen

Volwassenen zullen gevraagd worden hun vergaarde kennis te delen en jongeren zullen input moeten geven om de financiele garanties te waarborgen.

Nieuwe stappenplannen en actiepunten zullen de bezuinigingen pareren.

Daarbij kunnen we in alle concreetheid de film "De Trots van Opmeer" film vertonen waarin je 23 minuten meegenomen wordt in de  wondere wereld van het vrijwilligerswerk in Opmeer,alwaar het SJJO veel aan heeft bijgedragen

Een onwennige weg voor velen, maar eenmaal deze weg ingeslagen te hebben kunnen we gezamenlijk de Opmeerse samenleving meer dan trots laten zijn op haar vrijwilligerswerk.